новини

11.06.2019 Принтер фискален ISL5011S-KL
На 17.05.2019г. БИМ издаде  свидетелство N828 за съответствие на принтер фискален ISL5011S-KL, производство на ISL ООД, с 
изискванията на Наредба N18 от13.12.2006г. 
В този принтер,са внедрени актуалните изисквания на Наредба N18  и като се запазва кокетния , привлекателен външен дизайн на предшественика му ISL5011-KL, са оптимизирани негови технически и експлоатационни характеристики. 
Така фискалният принтер ISL5011S-KL ще продължи да бъде едно от най търсените фискални  устройства за реализация на търговски системи.
Фискалният принтер  ISL5011S - KL е пуснат в продажба,като за актуализация на предшественика му  ISL5011-KL се предлага и комплект за смяна на модел. 
16.10.2018 Телеметрична система VENDUZA

ISL Ltd. създаде и внедрява на пазара телеметрична система Venduza. Това e иновативна информационна система за дистанционен мониторинг на вендинг автомати.

VIDEO ПРЕДСТАВЯНЕ-VENDUZA

 

24.09.2012 ФУВАС ISL752 - KL, сертифицирано по Наредба Н-18
Със свидетелство на БИМ № 681 от 20.09.2012г. за съответсвие с изискванията на Наредба Н-18 (обн. ДВ. бр.54 от 17.06.2012г.) беше разрешено разпространението на фискално утстройство за вграждане в автомат на самообслужване на територията на Република България.