Телеметричен адаптер ISL 777

Адаптер, осигуряващ отдалечена  връзка с вендинг машини с различни ком. протоколи( Exec, BDV,MDB,parallel,ccTalk и др.).

ISL 777 позволява мониторинг в реално време на автомати на самообслужване - проследява статуса на автомата и дали е работоспособен, извежда справки за продажбите по артикули (при наличие на "Адаптер селекция" - ISL 734 )

- дава възможност за следене на количествата (канистри/спирали) в реално време (при наличие на "Адаптер селекция" ISL 734 )

- дава възможност за отчети на продажби - общ и подробен (при наличие на "Адаптер селекция" ISL 734 )

- дава възможност за отчети на зарежданията на автомата (при наличие на "Адаптер селекция" ISL 734 )

 

 

Начин на комуникация GPRS