Адаптер Селекция ISL 734

Използва се в комбинация с ISL 752 или ISL 777 и позволява:

- Проследяване на наличните количества по канистри/спирали в реално време

- възможност за отчети на продажбите (общ и подробен)

- отчет на зарежданията на автомата

 

 Забележка - Адаптер селекция няма възможност за самостоятелна работа и се използва в допълнение към устройства ISL752v01-KL или ISL 777.