Телеметрична система VENDUZA

Venduza e иновативна информационна система за дистанционен мониторинг на вендинг автомати.

Всеки вендинг автомат ,чрез Адаптер Селекция или Телеметричен адаптер, на определено време предава информация за състоянието на машината, продажбите и наличните ингредиенти и консумативи. Тази информация се изпраща посредством GPRS до сървър, анализира се и е достъпна за мониторинг от оторизираните за това лица.

Oсновни характеристики

 - Уведомителните съобщения за  статуса на вендинг автоматите могат да бъдат получени като e-mail

 - Мониторинг на наличните консумативи, ингредиенти и артикули

 - Статистика на направените продажби

 - Оптимизиране инвентаризацията на продуктите

Сравняване на няколко машини по определени критерии

Организиране и увеличаване продуктивността на работниците

Картиране местоположението на вендинг автоматите и лесен достъп

- Лесна Plug and play инсталация на хардуера

 

Предимства:

 

 - Намаляване на разходите за обслужване

 - Подобряване на производителността на машината

 - Редуциране разходите за гориво за обслужване

 - Бързо получаване на известия и по e-mail при възникнала грешка

 - Намаляване на загубите и кражбите на ингредиенти от машинитe

 - Товарене и транспортиране само на необходимите резервни части, консумативи, ингредиенти  и артикули