ISL752-KL
Със свидетелство № 681 от 20.09.2012г. е разрешено за разпространение на територията на Република България, в съответствие с изискванията на Наредба 18/13.12.2006г. и нейните изменения, Фискално устройство за вграждане в автомати на самообслужване - ФУВАС ISL752-KL.
Устройството е специално проектирано от ИСЛ ООД да удовлетворява основните комуникационни протоколи, които се изпозват в автоматите на самообслужване.
ФУВАС ISL752-KL е разработено на база на вече внедрена в експлоатация схемотехника в други фискални у-ва на фирмата с активните консултации и съдействие от водещи технически специалисти в областта на Вендинг машините. Навременното стартиране на разработката позволи прототипните образци да бъдат положени за експлоатация в действащи машини преди и след излизане на сертификата. Това е причината, която дава основание да се твърди, че у-вото предлага висока функционалност и надеждност, потвърдена както от всички проведени лабораторни изпитвания при получаването на сертификат, така и реални резултати от експлоатационните изпитвания.
Основните функционални и технически възможности на ФУВАС ISL752-KL, които го правят търсено у-во за неговото приложение са:
1. Компактен дизайн и технически решения, които позволяват значително да се ускори неговата инсталация, да се намалят проблемите при тази инсталация, както и в последвалата експлоатация на автоматите на самообслужване с вградени ФУВАС ISL752-KL.
2. ФУВАС се захранва от захранването на автомата на самообслужване. Консумацията на у-вото е пренебрежимо ниска и не може да окаже влияние на захранването на машината, нито по отношение на претоварване,нито по отношенние на електромагнитни смущения, което се вижда от съответния протокол от изпитвания от ЕМС и резултатите от реалните експлоатационни изпитвания. Тази възможност на ФУВАС не изисква допълнителен захранващ адаптер и спомага за ускорено инсталиране на у-вото.
3. ФУВАС може да се вгражда в автомати на самообслужване с разплащания както с монети, така и с жетони и карти.
4. ФУВАС се предлага с двуредов контролен дисплей, който за масова употреба е в пластмасова кутия, а като опция и при специална заявка - с метална кутия.
5. Конзолата за извършване на сервизна дейност по ФУВАС ISL752-KL е проектирана на база касов апарат ISL5008-KL. Тази конзола може да се захранва от автомата на самообслужване, но като опция се предлага и акумулаторен вариант, който често пъти е по-удобен за мобилна експлоатация.
  Има разработен сървър за удовлетворяване на информационните потребности на всеки собственик на автомат на самообслужване
  У-вото предлага едно великолепно съотношение между ЦЕНА и потребителска стойност на следпродажбена експлоатация и поддръжка.
  На фирма "ИСЛ" ООД може да се разчита за обучение на сервизен персонал, компетентни консултации, както и сервизна помощ при необходимост през целия период на експлоатация.