Телеметричен адаптер ISL 777
дата тип име размер свали